Työnohjaus on matalan kynnyksen tukea! 

Ota yhteyttä: p. 0405769438 


  • Tarvitsetko tukea työssäjaksamiseen?
  • Haluatko etsiä ja löytää vahvuuksiasi ja voimavarojasi?
  • Tarvitsetko tukea työn haasteisiin?
  • Haluatko löytää uusia näkökulmia työhön liittyviin kysymyksiin?
  • Tarvitsetko tukea uusien haasteiden toteuttamiseen?

Työnohjauksen aiheet voivat liittyä työssäjaksamiseen, työn tekemisen tavoitteisiin, työn iloon, motivaatioon tai vaikka sen etsimiseen. Voit myös käsitellä työhön liittyviä ristiriitoja ja pulmia. Saat keinoja estää työuupumusta ja apua stressinhallintaan.

Työnohjauksessa sinulla on mahdollisuus pohtia suhdettasi työhön, työssäjaksamiseen, työn haasteisiin, toiveisiin, esimiestyöhön tai tiimityöhön koulutetun työnohjaajan kanssa, luottamuksellisesti.

Ratkaisukeskeinen työnohjausprosessi on asiakaskeskeistä ja vuorovaikutuksellista.

Keskityn ohjattavan vahvuuksiin, voimavaroihin ja työhyvinvointiin.

Työnohjauksen menetelmäni ovat myönteisiä ratkaisu-ja voimavarakeskeisiä.

LUE LISÄÄ TYYTYVÄISTEN ASIAKKAIDEN KOMMENTTEJA

Työnohjaus on matalan kynnyksen tukea. Ota yhteyttä.

Työnohjaaja Annukka Töyri

Helsinki

p. 040 5769438