Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Ratkaisukeskeisyys on ammatillinen kehittämis- ja ongelmanratkontamenetelmä, jossa pääpaino on asiakkaan voimavaroissa, taidoissa, onnistumisissa, luovuudessa sekä hyvän tulevaisuuden rakentamisessa.

Työskentelymenetelmänä on ensisijaisesti keskustelu. Menetelminä voidaan myös käyttää toiminnallisia harjoituksia, riippuen toiveistasi.

Yksilötyönohjaus. Ryhmätyönohjaus. Työyhteisöohjaus.

Sinä tai tiimisi:

  • Tarvitsetko tukea työssäjaksamiseen?
  • Toivotko tukea uuden suunnan löytämiseen?
  • Haluatko löytää uusia näkökulmia työhön liittyviin kysymyksiin?
  • Tarvitsetko tukea uusien haasteiden toteuttamiseen?
  • Haluatko etsiä ja löytää vahvuuksia ja voimavaroja?

Työnohjauksessa on mahdollisuus pohtia suhdetta työhön, työssäjaksamiseen, työn haasteisiin, toiveisiin, esimiestyöhön tai tiimityöhön koulutetun työnohjaajan kanssa, luottamuksellisesti.

Sinä asetat tavoitteet työnohjaukselle.

Työohjauksen avulla voi edistää ja lisätä työhyvinvointia sekä työssäjaksamista. Saat keinoja estää työuupumusta ja apua stressinhallintaan.

Työnohjauksesta on apua työssä tapahtuneiden asioiden käsittelyssä. Saat tukea työstä nousevien tunteiden, arvojen, oman roolin ja kokemusten käsittelyyn.