Koulutukseni ja työotteeni

Koulutukseni

ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry)

KM, erityisluokanopettaja

ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

väitöskirjatutkija (Helsingin Yliopisto)


Suomen työnohjaajat ry:n jäsen www.suomentyonohjaajat.fi

Lue asiakkaideni palautteita työnohjauksestani!


Työotteeni

Työotteeni on ratkaisukeskeinen. Ratkaisukeskeinen työnohjausprosessi on asiakaskeskeistä ja vuorovaikutuksellista.

Keskityn ohjattavan vahvuuksiin, voimavaroihin ja työhyvinvointiin.

Työnohjauksen menetelmäni ovat myönteisiä ratkaisu-ja voimavarakeskeisiä.

Työskentelymenetelmänä on ensijaisesti keskustelu.

Ratkaisukeskeinen työnohjausprosessi on tavoitteellista, tulevaisuus-orientoitunutta ja asiakkaan voimavaroihin sekä vahvuuksiin perustuvaa.

Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.